قابل توجه نویسنده مسئول مکاتبات

 

 

از نویسنده مسئول مکاتبات خواهشمند است جهت سهولت و تسریع در روند داوری، حتما صفحات زیر را به طور دقیق مطالعه نمایند و پس از آن، نسبت به ارسال مقاله اقدام نمایند:

 

صفحات راهنمای نویسندگان، فرایند پذیرش مقالات و پرسش های متداول

 

لازم به ذکر است فایل Template قالب بندی شده در صفحه راهنمای نویسندگان قرار دارد. همچنین فایل تعهدنامه در صفحه مربوطه قابل دانلود کردن می باشد. بارگذاری فایل تعهدنامه به عنوان فایل ضمیمه ضروری است.

 

مقالاتی که طبق فرمت نشریه آماده نشده باشند و یا فرم تعهدنامه تکمیل شده را ضمیمه نداشته باشد، مورد تایید در بررسی اولیه قرار نمی گیرد.