نویسنده = عمید زنجانی، آیت الله عباسعلی
تعداد مقالات: 2
1. مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 217-232

10.22059/jlq.2012.29898

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی


2. بررسی آراء فقهای امامیه در زوجه ی موضوع محرومیتِ از برخی ماترک

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 273-291

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی