نویسنده = فرشته مسلمی بیدهندی
تعداد مقالات: 1
1. مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بین‌الملل

دوره 43، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 185-199

10.22059/jlq.2014.50112

سید فضل الله موسوی؛ فرشته مسلمی بیدهندی