کلیدواژه‌ها = حق انتخاب
تعداد مقالات: 1
1. تعهد تخییری

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 147-164

10.22059/jlq.2015.54037

خدیجه مظفری