کلیدواژه‌ها = وصیت تملیکی
تعداد مقالات: 2
2. ماهیت حقوقی وصیت

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388

عباسعلی عمید زنجانی؛ سهیل جدی؛ بشری کریمی