کلیدواژه‌ها = شرکت سهامی
تعداد مقالات: 2
2. نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

سید علی سید احمدی سجادی