کلیدواژه‌ها = مالک اطلاعات نهانی
تعداد مقالات: 1
1. شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های سهامی عام

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

لعیا جنیدی؛ محمد نوروزی