کلیدواژه‌ها = قانون برابری استخدامی کانادا.. .
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 75-93

محمد جواد رضایی زاده؛ منصور پرکاله