کلیدواژه‌ها = جعاله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ماهیت قرارداد استصناع در حقوق ایران

دوره 41، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 239-259

سعید منصوری