کلیدواژه‌ها = خسارات غیرترمیمی
تعداد مقالات: 1
1. تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسائی خسارات غیر ترمیمی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 239-256

محمد حسن صادقی مقدم؛ جعفر نوری یو شانلوئی