کلیدواژه‌ها = مفسدین اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389

سهراب مروتی؛ عبد الجبار زرگوش نسب