کلیدواژه‌ها = تصرّف عدوانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرّف عدوانی در حقوق ایران

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 97-116

10.22059/jlq.2013.31996

محمّدجعفر حبیب‌زاده؛ کاظم کوهی اصفهانی