کلیدواژه‌ها = ‌ ثالث با حسن‌‌نیّت
تعداد مقالات: 1
1. «وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-16

10.22059/jlq.2013.35277

لعیا جنیدی؛ صادق شریعتی‏نسب