بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم

نویسندگان

چکیده

یکی از شیوه های پیشگیری از جرم خطا و مجازات مجرمین وخطاکاران زندان است.آن گونه که از متون تاریخی معتبر بر می آید،با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام، در زمان رسول خدا(ص) زندان به معنای اصطلاحی رایجش وجود نداشته است . بنابراین سؤال اصلی این است که با توجه به این واقعیت، آیا می توان برای مشروعیت زندان به آیات قرآن استناد کرد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است،کدام آیات بر این مشروعیت دلالت می کنند و دلالتشان چگونه قابل اثبات است؟در این مقاله کوشیده شده است با کمک آیات وروایات معتبر و تفاسیر مرتبط پاسخی روشن و واضح در مورد «مشروعیت زندان» به دست آید.بدین منظور، دیرینه ی زندان در جامعه‌ی اسلامی مورد بحث گرفته است؛ سپس ضمن مطالعه و بررسی آیات مرتبط و استناد به شواهد قرآنی، روایات معتبر و دیدگاه مفسرین اهل تشیع و تسنن، نظریه‌ای قابل اثبات ارائه گشته و پاسخی متقن و مستدل به مسئله داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Although human being naturally tends to have some illegal doings , and his history indicates this bitter reality that one of the preventive ways or treating the guilty people were imprisonment , but as we see in some valuable historical texts due to social political situation at the age of our holy prophet. He didn’t establish any prison the same as its common meaning .So the question here is that, with considering the mentioned situation, can we point out the lawfulness of prison in holy Qoran? And if the answer is yes, then which verses deal with prison and how can we prove it? The writer tries to study how prison has been established in Islam , then analyzes those verses which directly or indirectly show the necessity of prison or cautious prison in Islamic society and finally by reporting the viewpoint of popular interpreters and scholars in this regard the writers tries to indicate the lawfulness of imprisonment in holy Qoran. At last by logical arrangement of the mentioned viewpoints the one which is logically and rationally acceptable is given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cautious prison
  • holy Qoran
  • Prison history
  • prison lawfulness