حمایت از حق موجودیت اقلیت‌ها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رویه‌ی قضایی بین‌المللی

نویسنده

چکیده

کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید در دسامبر سال 1948 جهت حمایت از موجودیت گروه‌های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. وقوع جنایات هولناک در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا و تلاش گروه‌های اکثریت حاکم برای نابودی گروه‌های اقلیت مسلمان و توتسی در این کشورها، واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و شورا با تشکیل دادگاه‌های کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، مجازات مرتکبان این جنایت‌ها را اقدامی در جهت اعاده‌ی صلح و امنیت بین ‌المللی دانست. یکی از جرایمی که در اساسنامه‌ی دیوان های کیفری فوق‌الذکر درج شده است، جنایت ژنوسید می‌باشد. در این مقاله تلاش شده با بررسی رویه‌ی دیوان های یوگسلاوی و رواندا در احراز عناصر مادی و معنوی این جرم، به ویژه احراز وجود نیت نابودی کلی یا جزئی گروه‌های ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که امری ذهنی یا سوبژکتیو است، پیشرفت های کنونی حقوق بین الملل کیفری در امر حمایت از اقلیت‌ها نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

POTECTION OF THE RIGHT OF MINORITY EXISTENCE IN THE LIGHT OF PUNISHING ACTS OF GENOCIDE IN INTERNATIONAL JUDICIAL JURISPRUDENCE

چکیده [English]

The Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide was adopted by the UN General Assembly in December 1948. In former Yugoslavia and Rwanda occurred many heinous crimes and majority ruling powers tried to destroy Molem and totsi minority groups. The UN Security Council established the International Criminal Tribunal for The former Yugoslavia (ICTY) and Rwanda (ICTR). The UN Security Council considers that punishing perpetrators is a step to restore international peace and security. I try to show developments of contemporary international law on the protection of minorities by analyzing the practice of Ad hoc courts in finding actus reus and mens rea in particular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • a national
  • as such which is mental and subjective factor
  • ethnical
  • in whole or in part
  • racial or religious group
  • the intent to destroy