نقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی

نویسندگان

چکیده

یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در کانون توجه جامعه حقوقی و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حکم دیه نفس زن است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بر اساس این حکم،‌ دیه زنان نصف دیه مردان است و هرگاه که مردی می بایست به علت قتل یک زن قصاص گردد، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او بپردازند. این حکم علاوه بر اعتراض برخی از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوی برخی از متخصصین علم حقوق و فقه اسلامی نیز مورد ایراد قرار گرفته است و شرعی بودن آن مورد تردید واقع شده است. در عین حال عده دیگری از حقوق دانان و فقها این حکم را به طور کامل با شرع منطبق می دانند و در برابر هرگونه تغییر یا اصلاح این حکم مقاومت می کنند. این مقاله در ضمن تبیین هردو دیدگاه، به بررسی و نقد استدلال ها و دلایل مورد استناد پیروان هریک از آنها پرداخته و تلاش نموده است تا راه حلی برای برون رفت از مشکلات ناشی از این چالش و تعارض ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXAMINATION OF WOMEN'S " DEEYE NAFS " IN THE ISLAMIC PENAL CODE

چکیده [English]

One of the subjects which has recently been in the centre of attention of lawyers and supporters of women's rights is the issue of "Deeye" (financial remedy) written in the "Islamic Penal Code".According to this Code, "Deeye Nafs" for a woman is half of the "Deeye Nafs" for a man. For example, when a man murders a woman, the killed woman's family has to pay half of the man's "Deeye Nafs" to the killer before he is been executed. Apart from the protest by some supporters of women's rights, some lawyers, jurists and experts in Islamic law, have criticized the said rule, saying that this rule is not consistent with Sharia (Islamic Law).On the other hand, some lawyers and experts in Islamic law seriously support this rule, believing that it is perfectly consistent with Islamic law. They also opposite to any change and amendment in this respect. This article, however, while has examined these two part of views and their reasons, tries to present a solution for prevailing this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Deeye"
  • Equality
  • "Ghesas"
  • Islamic Penal Code Woman
  • woman