توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثر گرایی

نویسنده

چکیده

چرا مجازات می‌کنیم؟ این سؤالی است که قرن‌هاست ذهن فلاسفه و اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است. در پاسخ به این سؤال استدلال‌های سنتی در دو جبهة سزادهی و سودانگاری قرار گرفته‌اند. از آنجا که این دو دیدگاه رقیب از دیرباز یکدیگر را به عدم تکافو برای توجیه مجازات متهم کرده‌اند، استدلال‌های جدیدتر تمایل به آشتی‌دادن آن‌ها دارند تا حتی‌المقدور از مزایای هر یک بهره‌مند شده، از معایب آنها به دور باشند. در این مقاله ابتدا دیدگاه های وحدت‌گرای مجازات که به سزادهی یا سودانگاری مطلق پایبندند بررسی می گردد و، پس از آشکارشدن نقاط ضعف هر یک، دیدگاه های تکثرگرای مجازات که سزادهی و سودانگاری را در کنار هم قرار می‌دهند، تحلیل خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PHILOSOPHICAL JUSTIFICATIONS OF PUNISHMENT; FROM SINGULARISM TO PLURALISM

چکیده [English]

Why we punish? This is an old question for philosophers and scientists of criminal law. Classical answer to this question is retributirism or utilitarianism. Because these justifications don't enough for justify of punishment, the new justifications trend to compromise them together.
In this article, the writer will research strong retributivism and utilitarianism and after reveal weak points of them, and finally analyses some of important compromising theories in criminal law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pluralism
  • Punishment
  • Retributivism
  • Singularism
  • Utilitarianism