نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی در نظام مالیاتی کشور و نظارت دیوان عدالت اداری بر آن

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 داانشگاه تهران

چکیده

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه به این امر در نظام حقوقی کشور، دیوان عدالت اداری برای نظارت قضائی بر عملکرد دولت تاسیس گردیده است و طبق قانون دیوان عدالت اداری این دیوان نسبت به آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شکلی می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ROLES AND FUNCTIONS OF HIGH COUNCIL OF TAX IN TAX SYSTEM OF IRAN AND SUPERVISION ON IT BY ADMINISTRATIVE JUSTICE COURT

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Rezaeizade 1
  • Abolfazl Darvishvand 2
چکیده [English]

Disputes resulting from assessment and reception of taxes are possible matters and consequently, some jurisdictions have formed in Taxes’ Affaires Organization in order to resolution of these disputes. The High Council of Tax is located in the climax of this system. The Rule of law and formation of independent jurisdiction to supervision on the enforcement of it, is one of the characteristics of democratic and legitimate regimes. Taking into account the aforementioned matters, the Administrative Justice Court have formed in the Iranian Legal System and according to the Administrative Justice Court’s Act, this Court is competent jurisdiction to formal supervision on tax dispute resolutions jurisdictions’ judgments. This article attempt to determine the roles and functions of High Council of Tax and to discuss the supervision of Administrative Justice Court to on these jurisdictions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Justice Court
  • High Council of Tax
  • Tax
  • Taxpayer
  • tax trial.