معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

معاهد? برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهد? برن نخستین مهم ترین سند جامع بین المللی در زمین? حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشت? حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعد? بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود، از طرف دیگر واضع یک سری اصول و قواعد حمایتی الزامی است که «حداقل حقوق معاهده ای» نامیده می شود.

کلیدواژه‌ها