مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام‌های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توان به فقدان هرگونه پژوهش مقارنه ای در خصوص آن در سه گستره حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه، توام با نگرش به لایحه قانون مجازات اسلامی اذعان کرد، شمه ای از موضوع مقاله پیش روست که نگارندگان کوشیده اند در نهایت گامی موثر در جهت رفع این خلاء بپویند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPRATIVE STUDY OF DEFENDANT’S SIMPLE IGNORANCE AND IT’S AFFECTS IN SHI'A JURSPRUDENCE, IRANIAN LAW AND AMERICAN LAW

نویسندگان [English]

  • H. Aghaie Nia
  • Reza Zohravi
چکیده [English]

"Simple ignorance" is an intellectual phenomenon that’s opposite of "knowledge" and foe the requirement mens rea in most crimes within various legal systems and on the other hand, is opposite of "double ignorance" that emerges efficacious and specific view from psychic status in defendantr’s responsibility.
This article has an intention to present new and punctual comparative study of defendant’s simple ignorance and its effects in shi'a jurisprudence, Iranian law and American law.
"Simple ignorance" is an intellectual phenomenon that’s opposite of "knowledge" and foe the requirement mens rea in most crimes within various legal systems and on the other hand, is opposite of "double ignorance" that emerges efficacious and specific view from psychic status in defendantr’s responsibility.
This article has an intention to present new and punctual comparative study of defendant’s simple ignorance and its effects in shi'a jurisprudence, Iranian law and American law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Double Ignorance
  • Legal element.
  • Mistake of fact
  • Mistake of law
  • Simple ignorance