تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE RELATION BETWEEN JUSTICE AND GOVERNMENT IN ANCIANT IRAN WITH EMPHASIS ON HISTORICAL INVESTIGATIONS IN HAKHAMANESHIAN LAW

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Javid
  • Farima Jamali
چکیده [English]

Hakhamaneshian to compare with the global challengers concerned with justice more than anything else. This hypothesis come to serious study according to government rule, justice further than individual aspect to social aspects. This article emphasizes the issue which consider the area of public law in Hakhamaneshian period which analysis the social justice on discussion of government rule to inquire preparation and evolution of social justice. For this reason, to study the structure of Hakhamaneshian government with investigation of legitimacy basis and executing rules in aspect of citizenship rights will be necessary.
For this reason, to study the structure of Hakhamaneshian government with investigation of legitimacy basis and executing rules in aspect of citizenship rights will be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ancient Iran
  • Government.
  • Hakhamaneshian
  • human rights
  • Public law
  • rule
  • Social Justice