ماهیت و اثر فرض حقوقی

نویسنده

دانشگاه آزاد

چکیده

فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام‌های حقوقی مختلف خصوصاً نظام‌های شکل‌گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن‌بست‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام‌های حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظام‌های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به کاربرد فرض حقوقی در فلسفه و تأثیر آن در اجتناب از نتایج غیرمعقول ناشی از استدلال مبتنی بر منطق صوری محض اشاره گردیده و در خاتمه استفاده از فرض حقوقی در نظام حقوقی ایران برای وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه در مواردی که وضع قانون به دلیل برخورد و مغایرت با موازین شرعی غیر ممکن است، پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NATURE AND EFFECT OF LEGAL FICTION

نویسنده [English]

  • Ebrahim Delshad
چکیده [English]

Legal fiction as a legal mechanism in various legal systems especially in formalist and inflexible legal systems is original subject of this article.
in this article be analysed the nature and elements of legal fiction and its historical role in ancient Roman law system and common law with comparative study in iran legal system.
Legal fiction as a legal mechanism in various legal systems especially in formalist and inflexible legal systems is original subject of this article.
in this article be analysed the nature and elements of legal fiction and its historical role in ancient Roman law system and common law with comparative study in iran legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • . .
  • Legal fiction
  • Legal metaphor. Legal fiction
  • Legal metaphor. Legal fiction
  • Reality