نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای اثر بخش و کارآمد بودن نظارت مالی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه های عملیاتی برنامه‌ها و نظارت توسط سازمان های مستقل حسابرسی از ضروریات است، که این عوامل در سیستم نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف و ناکافی هستند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفاهیم کلیدی در ارتباط با امور مالی این مؤسسات به بررسی نظارت مالی بر این مؤسسات و کارآمدی آنها بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FINANCIAL CONTROL OVER THE NON GOVERNMENTAL PUBLIC INSTITUTES AND ORGANISATIONS

نویسندگان [English]

  • Vali Rostami
  • Seyed Mojtaba Hosseini Poor
چکیده [English]

Nowadays because of appearing concepts such as good governance as one of essential requirements for sustainable development, controversy about monitoring and accountability of public institutes as one of the good governance features has been increasingly important. Non governmental public institutes and organizations don't get exception. Financial control over these kinds of institutes can be counted as an effective tool to make them be accountable. In order to make financial control effective and efficient, regular spreading out of information, financial transparency, explaining operational dimensions of programs and doing control by independent auditing organizations are essential that these factors are very weak and insufficient in financial control system over Non governmental public institutes and organizations. Present article aims by surveying key concepts concerned with financial affairs of these institutes survey financial control and make it efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial control
  • Non governmental public institutes and organizations
  • Posterior control
  • Prior control
  • Supreame audit court.