حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TERMINATION OF CONTRACTS WITH POSSIBILITY OF ENFORCEMENT

نویسنده [English]

  • Amir Sadeghi Neshat
چکیده [English]

Contracts, as is famous in Iranian law, could be terminated if only could not be enforced and performed by whether obligor, or with his charges and by obligee or third party.
This view, while may lead to some trouble and injustice for both parties or one of them in many cases, is baseless in Islamic law, as our legal foundation, and also inconsistent with French and Common Law and principles of international trade law. In addition, the above view could not be even logically supported by Iranian civil code’s provisions.
The author’s view is, however, opposite to above famous one and is supported by Islamic law, civil code, other legal systems and international trade law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Code
  • Contract
  • enforcement
  • French law
  • Islamic Law
  • Law of international trade .
  • termination