ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

بی گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند. قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دو چندان یافته است نیز یکی از این ماهیات حقوقی است. یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اندیشمندان و دستگاه های قضایی نظام ها و سیستم های حقوقی در این زمینه مربوط به مسئولیت موجر یا مستاجر می باشد که این از تشتت آنان در خصوص ماهیت نشآت گرفته است. بازخوانی عقاید دانشمندان ما را به سه نگرش در خصوص ماهیت رهنمون می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL ENTITY OF CHARTER-PARTY

نویسنده [English]

  • Abbas Mohammadi
چکیده [English]

The know how of a legal entity will have the most effects on the consequences and the rules of that entity. Ship charter contract, which has been considered by trades men since a long time ago, and today is very important because of sea transportation development, is one of these entities.
One of the main challenges that doctrine and judicial organs may concern is related to the responsibilities of the ship charterer and lesee which originates from their disaccord in relation to the entity.
There are three viewpoints on the nature of the entity: Some groups may take it as the transportation contract, and some other consider it as an unspecified contract, whereas, some may look into charter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B/L
  • Charter Party
  • Lease
  • Lease.
  • vessel