بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE CONSIDERATION OF LAND REGISTRATION SYSTEMS WITH EMPHASIS ON IRANIAN LAND REGISTRATION SYSTEM

نویسنده [English]

  • Nasrin Tabatabaee Hesaree
چکیده [English]

Registration institution guarantees economic and legal security. Human societies always noted this point and created several registration systems. Land title registration should be simple, reliable…and well suited to the society it serves. With regard to social conditions, every society fallows from one of these systems.
Iranian registration system has enough capacity to establish legal security, but doesn't overlap with owners, government, and society's interests and there are some problems and challenges that require amending registration laws. Then it must to submit exact solutions that terminate challenges about interpretation and application of registration regulations.
In this thesis, among comparative perspective, is tried to determine the sort of Iranian registration system about real properties and submitted some solutions and recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deeds registration system
  • Land registration systems.
  • Registration of real properties
  • Static and dynamic registration systems
  • Title registration system