تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه ‌تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان‌های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بر عهدة نهادی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی نیز تحلیل غایت گرایانه از اصل چهارم قانون اساسی رهگشا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSEQUENTIAL ANALAYSIS ABOUT PRINCIPLE 4 OF CONSTITUTION

نویسنده [English]

  • Ebrahim Mousazadeh
چکیده [English]

Analysis based on consequential argument is end – oriented analysis. The Main purposes of the fourth principle of the constitution of Islamic republic of Iran are achievement of legal order and guarantee the hierarchy of superior norms. Therefore, the constitution must be protected against legislature, but it must be protect against not only other branches and governmental organs. In other hand, the guardian council protects principles of constitution against legislature. This article try to present this argument that consequential analysis is useful about protection of constitution principles against political and other branches of government.This article try to present this argument that consequential analysis is useful about protection of constitution principles against political and other branches of government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurists of the guardian council
  • Rule of law.
  • Rule of Law
  • Superior norm
  • The fourth principle of the constitution