مجازات های نامتناسب: مجازات های مغایر با کرامت انسانی

نویسندگان

چکیده

مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغایر است. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. در نظام حقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازات های نامتناسب در هیچ یک از قوانین موضوعه به صراحت پیش بینی نشده و مجازات های تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری با معیارهای اصلی تناسب هماهنگ نیستند. در این مقاله، معیارهای اصلی تناسب جرم و مجازات و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران، مفهوم مجازات های نامتناسب و مبانی فلسفی ممنوعیت این قبیل مجازات ها بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DISPROPORTIONATE PUNISHMENTS AS HUMAN DIGNITY VIOLATING PUNISHMENTS

چکیده [English]

Disproportionate punishments are punishments passed or enforced without considering the criteria of proportionality, namely the criteria of harm done, the absolute or relative seriousness of crimes, the kind of committed crime and offender characteristics, the degree and kind of victim culpability. Considering the penological aims, such as retribution, rehabilitation, deterrence and securing social defense, as a part of proportionality tests, is contrary to the rationale of proportionality. The main cause of the prohibition of disproportionate punishments in the international, and, national human rights' documents is the proscription of using human being as a means to an end aiming at the heart of human dignity. In Iranian legal system, there are no clear rules and regulations about the prohibition of this kind of punishments and the determined punishments in many penal codes, aren't compatible with the standards of proportionality. This article explores the principal criteria of proportionality, the concept of disproportionate punishments an their contraction with human dignity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disproportionate punishments
  • human dignity
  • Iranian criminal law.
  • The criteria of proportionality