مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا

نویسنده

چکیده

یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌ تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کرده‌اند. دو کشور آلمان و ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای پیشرو در شناسایی و اعمال اصل مزبور می‌باشند. موضوع این مقاله، مطالعه تطبیقی سیستم‌های حقوقی دو کشور مزبور با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اصل صلاحیت جهانی و عملکرد دادگاه‌های این دو کشور در دو بعد قانون گذاری و رویه قضایی است. در این بررسی، نکته مهم، یافتن وجوه افتراق و اشتراک بین این دو سیستم و نهایتاً درک راهکارهای علمی و عملی برای اجرای مؤثر اصل صلاحیت جهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARTIVE STUDY OF UNIVERSALITY PRINCIPLE JURISDICTION IN THE CRIMINAL LAW OF GERMANY AND UNITED STATES

چکیده [English]

One Kind Of Principles of extraterritorial Criminal Jurisdiction is Universal Jurisdiction . According to this Principle, every State is entitled or even obliged to undertake legal proceeding without regard to where the crime was Commited or the nationality of the perpetrators or the victims.In Spite of its growing importance, universal jurisdiction is not widely understood. but Germany and U.S.A are advanced in this field and so the present article examines this problem in those states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conventional International Law
  • Crimes of International Law.
  • Customary International law
  • International Crimes
  • Jurisdiction
  • Universal Principle Jurisdiction