نقش محدودیت زمانی در تحول سیاست سانکسیون های غیر نظامی شورای امنیت

نویسنده

چکیده

در سال های اخیر با وارد کردن عامل مدت معین در رژیم سانکسیون های شورای امنیت، تحولی مهم در سیاست این رکن در زمینه خاتمه سانکسیون ها روی داده است. با از بین رفتن وضعیتی که توجیه کننده اقدام به سانکسیون است، دیگر هیچگونه دلیل موجهی برای تداوم سانکسیون ها باقی نمی ماند. با وجود این، هر عضو دائم شورای امنیت می تواند با خاتمه سانکسیون ها مخالفت نموده و آنها را به طور نامحدود تداوم بخشد. در این مقاله نخست ظهور اندیشه محدودیت زمانی سانکسیونها مطرح خواهد شد. آنگاه مزایای در نظر گرفتن محدودیت زمانی برای سیاست سانکسیون، شامل انسجام بخشیدن به این سیاست، تضمین بقای مکانیزم سانکسیونها و مساعدت به انطباق سانکسیون ها با حقوق بین الملل، و همچنین صحت و سقم خطر ادعایی که می تواند متوجه کارآیی سانکسیون ها نماید بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF THE TIME LIMIT IN THE EVOLUTION OF THE NON MILITARY SANCTIONS POLICY OF THE SECURIT COUNCIL

چکیده [English]

Recently, a significant change has occurred in the lifting aspect of the Security Council sanctions, namely, the inclusion of a fixed term in sanctions regimes. We first examine the emergence of the idea of a fixed term for sanctions regimes. With the disappearance of the situation justifying the imposition of sanctions, there is no reason to maintain them. Yet, each permanent member may oppose the lifting of sanctions and extend them indefinitely.The experience acquired, particularly from the sanctions imposed against Iraq has, since 2000, led the Security Council to introduce a fixed term in its sanctions regimes.
Then we will examine the contribution of the time limit to the sanctions policy of the Security Council and the risk it may raise to the effectiveness of sanctions. Introducing a validity term in sanctions regimes is a key element and a guarantee for improvement in the suspension and lifting aspects of sanctions. Furthermore, the time limit can ensure the viability of the sanctions mechanism and will also contribute to their legality and effectiveness. Nevertheless, this policy change is not absolute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non Military Sanctions
  • Security Council
  • Suspension and Termination.
  • Targeted sanctions
  • time limit