اختلاف در صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهراً مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید که این دو نوع صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند. در فصل مزبور، اشاره ای به اختلاف در صلاحیت نسبی نشده است. در این مقاله، ضمن تفکیک صلاحیت محلی از نسبی، مفهوم اختلاف در صلاحیت و اقسام مختلف آن و نحوه حل این اختلافات مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE DISPUTE IN COMPETENCE ON THE IRANIAN CIVIL PROCEDURE

نویسنده [English]

  • Hamid Abhari
چکیده [English]

One of important subjects in the civil procedure is the dispute in competence of judicial authorities. The title of chapter 2 of part1 of the civil procedure code, enacted by 1379 (articles 26-30) is the dispute in competence and method of settlement of it. There is no different between inherent and local competence in this chapter. Moreover, there are not regulations about relative competence in that chapter.
It seems that legislator alike some of lawyers has thought that local and relative competence is one category, while they are two different categories. In this article, we consider the concept and kinds of disputes in competence of judicial authorities and methods of settlement of these disputes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competence
  • Dispute
  • Inherent
  • Local
  • Relative.