آثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها

نویسنده

دانشجوی دکتری

چکیده

اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین‌المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام‌آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی‌های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی‌های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است. البته گرایشی جدید در رویه داوری‌های تجاری بین‌المللی در زمینه "اجرای آرای داوری ابطال شده" به استناد روح کنوانسیون نیویورک بوجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTIVENESS OF CHALLENGING THE ARBITRAL AWARD IN INTERNATIONAL CONVENTIONS AND NATIONAL LEGAL SYSTEMS

نویسنده [English]

  • H Eskandari
چکیده [English]

The effects of challenging the arbitral award in the country of origin is discussed in two stages. In proceeding stage in court, as the challenged award is binding, this challenge that the court proceedings in the country of origin are pending does not prevent enforcement of the award in other countries. Suspension or annulment of the award in country of origin has been accepted as one of the grounds of refusing of enforcement in national laws and international instruments.
However, there is new trend in international commercial arbitration practice in favor of "enforcement of annulled awards" based on the spirit of the New York Convention that has been accepted in some countries jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitral award
  • Challenging
  • Country of origin
  • Recognition and enforcement
  • Setting aside
  • Suspension.