تشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

فقه سیاسی شیعه که ذیل فقه عمومی قابل بررسی است در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیار روبرو بوده است. در میان چهار دوره پیش از صفویان، صفویان، مشروطه و عصر انقلاب اسلامی، مقاله حاضر تنها به تحلیل دوره دوم از رشد این حقوق در نزد فقهای شیعه می پردازد. در این عصر فقه سیاسی شیعه، رویکردی نوین به خود گرفته، به تنومندی فقه عمومی شیعه منجر می شود. مفروض مقاله حاضر آن است که تا این زمان، بسیاری از مسائل مربوط به حقوق عمومی در فقه شیعه به دلیل نبود شرایط لازم سیاسی- اجتماعی ، مجالی برای مطرح شدن پیدا نکرده بود و بسیاری از مسائل مطرح شده با توجه به وضعیت موجود ارائه شده بود و لذا با فراهم شدن زمینه تحقّق احکام فقهی بایستی مورد تجدید نظر قرار می گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVOLUTION OF PUBLIC LAW IN SAFAVI AGE

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Javid 1
  • Elaheh Marandi 2
چکیده [English]

Shia’s political jurisprudence has experienced some ups and downs along historical developments. In this context، Safavi Age is an era that Shia’s political jurisprudence has taken new approach and the Shia’s public jurisprudence has become prosperious. Because of special politic conditions of previous eras,،many subjects related to Shia’s public jurisprudence hadn’t found opportunity for being discussing. With being made available of appropriate field، these matters must be reviewed and fulfilled. Thus، shia’s jurisprudence in the part of public law-especially in the field of constitutional law - has had salient evolution.
The essential question in this article is on how public law within shia’s jurisprudence in Safavi Age has transformed and evolved?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative Law
  • Constitutional Law
  • Financial law
  • Mohaghegh Karaki
  • Politic jurisprudence
  • Public law
  • Safavi Age.