استفادة مستقیم از کارشناس در حل و فصل اختلافات

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

تراکم کار در دادگاه‌های دولتی و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه‌ها برای دولت‌ها و به ویژه طرفین اختلاف در بر دارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد شیوه‌های جدید حل اختلاف شده است که با عنوان کلی «شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف» (ADR) توصیف می‌شوند. در این میان، بعضی از این شیوه‌ها بر پایة نظر کارشناسی اختلاف را حل و فصل می‌کنند. برخلاف روش سنتی که نظر کارشناسی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مورد توجه قرار می‌گیرد، در این شیوه‌ها نظر کارشناسی به طور مستقیم مبنای حل و فصل اختلاف قرار داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها