تبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اصطلاحات حقوقی، میراث مدنیت و مولود تحولات اجتماعی ملت هاست. نظم عمومی در حقوق بین الملل نیز با آنکه در اسناد بین المللی درج شده و به وفور مورد استناد دیوان های بین المللی و علمای حقوق بین الملل قرار گرفته اما همچنان مفهومی مبهم در عرصه عمل است. آنچه در این مقاله مورد مطالعه می شود تحلیل مفهوم و ماهیت نظم عمومی بین المللی با توجه به نگرش های فلسفی مختلف در مورد جامعه بین المللی و نظام حقوقی بین المللی است و تلاش می شود به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا شکل گیری نظم عمومی بین المللی متأثر از عناصر حقوقی خواهد بود یا عوامل فراحقوقی در تکوین آن ایفای نقش می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GENEOLOGY OF PUBLIC ORDER THEORY IN INTERNATIONAL LAW

نویسنده [English]

  • A.A. Kadkhodaee
چکیده [English]

Legal terms are as heritage of civilization and arising out of social developments of nations. However, public order in international law is required in international instruments and is cited repeatedly by international tribunals and authors but still have a vague concept in practice.
What is studied in this article is analyze of concept and nature of international public order in considering various philosophic views about international community and international legal system. In this article we try to answer this main question that is evolution of international public order influenced by legal matters or some non-legal elements are involved in its creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • International Community
  • international system
  • Philosophic Schools of International Law.
  • Public Order