استحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا

نویسنده

دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

چکیده

یدک کش که طبق قرارداد، به ارائه خدمات یدک کشی به کشتی یدک اقدام می‌کند، اصولاً مستحق پاداش نیست؛ هرچند که عملاً آن را از مخاطره نجات داده باشد. با وجود این، ماده 176 قانون دریایی ایران با اقتباس از برخی معاهدات بین المللی، یدک کش را در صورت انجام خدمات استثنایی که جزء تعهدات ناشی از قرارداد یدک کشی محسوب نشود، مستحق پاداش نجات کشتی یدک و بار آن می داند. از نظر حقوقی، در صورت انطباق وضعیت خدمات یدک کش با این حکم، شرط داوطلبانه بودن عملیات نجات، همچنان مراعا است و بر خلاف انچه گفته اند، نه استحقاق مالک، فرمانده و خدمه یدک کش به دریافت پاداش، مبتنی بر شرط ضمنی قرارداد یدک کشی یا حکم قانون به تعلق غرامت نجات است و نه در مدت عملیات نجات، قرارداد، لزوماً معلق می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ENTITLEMENT OF SALVAGE REMUNERATION DESPITE CONTRACT OF SEA TOWAGE

نویسنده [English]

  • Mohammad Abouata
چکیده [English]

a tug which, according to towage contract, renders salvage services to tow, is not, principally, entitled to reward, although she has, practically, rescued the tow from danger. Notwithstanding this, section 176 of Iranian Maritime Act says: a tug has no right to remuneration for assistance to or salvage of the vessel she is towing or of the vessel cargo, except where she has rendered exceptional services which cannot be considered as rendered in fulfillment of the contract of towage. if the nature of services rendered by tug ,conform with the section, the voluntary character of acts is respected and contrary to opinions propounded, the entitlement of tug to remuneration is based neither on the implied term of towage contract nor on legal compensation due to salvors. Moreover, during salvage operations, the towage contract is not, necessarily, suspended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • danger
  • remuneration
  • salvage
  • Towage
  • Voluntary Service.