رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اراده جامعه بین المللی برای اجرای عدالت در مورد مرتکبین جرائم بین المللی از جمله جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و نسل کشی منتهی به تاسیس دیوان بین المللی کیفری شد تا با محاکمه و به کیفر رساندن مجرمین بین المللی سبب جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی در آینده شود. پس از تاسیس دیوان در سال2002، ایالات متحده آمریکا که در ماموریت های نظامی و غیر نظامی بین المللی حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا از پیگرد و محاکمه بین المللی اتباع خود که در نقاط مختلف جهان به ماموریت اشتغال داشتند جلوگیری به عمل آورد. در این مقاله پس از طرح و بررسی این اقدامات از ابعاد مختلف حقوقی بین المللی به بررسی قطعنامه 1593 شورای امنیت در خصوص مسئله دارفور و موضعگیری امریکا در این ارتباط خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE UNITED STATES’ INTERNAL AND INTERNATIONAL MEASURES REGARDING THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT

نویسندگان [English]

  • Elham Aminzadeh
  • Soolmaz Sadrzadeh
چکیده [English]

The will of international community to implement justice and to put an end to the impunity for the perpetrators of crimes against humanity, war crimes and the genocide lead to the establishment of International Criminal Court (ICC). The ICC is expected to prosecute and punish international criminals in order to prevent committing such crimes in the future. Following the creation of the Court in 2002, the United States which had active participation in the establishment of the ICC and has been involved in military and non-military missions around the world, determined to take measures to prevent prosecution and punishment of its nationals participating in such missions. In this article, a legal and analytical discussion has been made regarding such measures through internal and international instruments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extradition.
  • International Criminal Court
  • Peace-Keeping forces
  • the Security Council
  • The United State of America