بررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشأ مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولاً تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمریکا ضرر اقتصادی قابل جبران نیست؛ مگر در موارد استثنایی. با توجه به قوانین فعلی حقوق ایران و بنیان های آن در فقه، حقوق ایران را نیز می توان در دستة اخیر قرار داد. به باور نویسنده بنا به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی این وضعیت جزو ویژگی های مثبت و نقاط قوت حقوق اسلام و ایران است نه کاستی و ضعف آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE STUDY OF REPARABILITY OF ECONOMIC LOSS IN TORT LAW

نویسنده [English]

  • Hassan Badini
چکیده [English]

In this article economic loss means those losses occurring independently of physical damage to things or to a person's body or health. There are two main positions about reparability of these losses: In some countries like French, Belgium, Spain, Italy and Luxembourg as a principle rule economic loss is recoverable and there is no difference between economic loss and other losses. But in some other countries like Germany, England, America, Canada, Switzerland, Scandinavian countries and Austria there is a rule of no-recovery in tort for pure economic loss and such losses is recoverable only in exceptional cases. Considering some laws in Iran's legal system and their foundations in Islamic jurisprudence, we can set Iranian law in last group. It seems that considering social and economic observations this is a positive feature of Islamic law and Iran's legal system and not its defect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breach of contract
  • economic efficiency
  • economic loss
  • Financial loss
  • Intentional harm.
  • Loss of Profit
  • Personal Injury
  • Violation of right