ارزیابی استراتژی رفتار ویژه و متفاوت در قبال کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه بیش از دو سوم از اعضای سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند که سطح توسعه، نیازهای اساسی و دغدغه های آنها متفاوت و نظام اقتصادی آنها اغلب ضعیف و شکننده و نیازمند حمایت بیشتر است. موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت حقوقی ویژه را به این دسته اعطا می کند که عمدتاً شامل اعطای فرصت های بیشتر برای اجرای تعهدات، تسهیل و افزایش فرصت های تجاری و برخی کمک های فنی است. سیاست رفتار ویژه و متفاوت از لحاظ نظری رویکردی درست و شایسته برای ادغام اعضای سازمان جهانی تجارت در یک نظام یکپارچه و افزایش تعامل میان آنهاست اما تجربیات بیش از یک دهه نشان می دهد که مشکلات بسیار در راه اجرای این سیاست وجود دارد. این مقررات دقیق نیست و قابل عدول است و لذا باید ابهامات آنها برطرف و بسترهای اجرای دقیق آنها فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN EXAMINATION OF THE PREFERENTIAL TREATMENT OF DEVELOPED AND LEAST DEVELOPED COUNTRIES IN THE WORLD TRADE ORGANIZATION

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bagheri 1
  • Mohammad Taghi Rezaei 2
چکیده [English]

The least developed and developing countries constitute two third of the members the World Trade Organizations (WTO). These groups of countries have different views and concerns on international trade issues. As far as development is concerned, they have different needs and their economic system is often weak and fragile and therefore, they need extra protection. The WTO agreements contain special provisions for special and favorable treatment for these countries. The treatment includes longer terms for the implementation of the obligations under the WTO agreements, special measures for facilitation and expansion of the trade opportunities and technical assistance. The policy of special treatment is theoretically a right approach for the process of integration of the developing and least developed countries into this integrated and multilateral trade arrangement which allows more interactions among the members of the WTO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • International Trade.
  • Least Developed and Developing Countries
  • Preferential Treatment
  • World Trade Organization