انعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

قرارداد الکترونیک نیز مانند قرارداد سنتی حاصل اجتماع ایجاب و قبول است؛ اما به دلیل وضعیت ویژه قراردادهای نخست و اعلام اراده در محیط مجازی و به خصوص با توجه به نیاز مصرف کنندگان به حمایت کافی در چنین فضایی، قواعدی نوین در قوانین مربوط به تجارت الکترونیک گنجانده شده که هدف آنها حصول اطمینان از آگاهی کامل مصرف کننده پیش از پذیرش ایجاب است. در این مقاله ابتدا ایجاب الکترونیک و قواعد حاکم بر آن و در ادامه مسایل مربوط به قبول مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهیم.
قرارداد الکترونیک نیز مانند قرارداد سنتی حاصل اجتماع ایجاب و قبول است؛

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ELECTRONIC CONTRACT FORMATION AND CONSUMER PROTECTION

نویسنده [English]

  • Mostafa Bakhtiarvand
چکیده [English]

Although electronic contract consists of offer and acceptance, its specific characteristics and the fact that parties to it state their intention in a virtual world i.e. Cyber-space, and specially given consumer's need of enough protection in this environment, new rules have been included in laws concerning this kind of contract which seek to make sure that consumer has been well informed before accepting the offer and making the contract. In this paper, first are studied the offer and its rules and second come the acceptance and some issues about it in electronic consumer contracts.
Although electronic contract consists of offer and acceptance, its specific characteristics and the fact that parties to it state their intention in a virtual world i.e.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer protection
  • Double-click system.
  • Electronic acceptance
  • Electronic Contract
  • Electronic offer