بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو

نویسنده

حقوق دانشگاه کردستان

چکیده

نویسنده در این نوشتار به دنبال تشریح این موضوع است که مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مورد بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو قابل اعمال است. البته باید توجه داشت که قلمرو بحث در خصوص گوانتانامو است ولی می‌توان از مسائل مطروحه در این مقاله در موارد مشابه که امکان وقوع آنها وجود دارد نیز استفاده کرد. توجه به تفاسیر عام کمیته حقوق بشر در تبیین این موضوع می‌تواند نشان دهنده رویه یک نهاد حقوق بشری باشد که به غنای بحث می‌افزاید.
نویسنده در این نوشتار به دنبال تشریح این موضوع است که مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مورد بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو قابل اعمال است. البته باید توجه داشت که قلمرو بحث در خصوص گوانتانامو است ولی می‌توان از مسائل مطروحه در این مقاله در موارد مشابه که امکان وقوع آنها وجود دارد نیز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ANALYSIS OF LEGAL SITUATIONS OF GUANTANAMO BAY DETAINEES

نویسنده [English]

  • Mahdi Hatami
چکیده [English]

The writer in this article is going to illustrate that human rights and humanitarian law are applicable on detainees of Guantanamo Bay. Of course ,we should know that although scope of our Guantanamo Bay discussions is about Guantanamo Bay detainee but our reasons are applicable on similar occasions .The writer does his best to refer to General Comments of Human Rights committee This can increases the power of our reasons and shows the practice of this committee.

The writer in this article is going to illustrate that human rights and humanitarian law are applicable on detainees of Guantanamo Bay. Of course ,we should know that although scope of our Guantanamo Bay discussions is about Guantanamo Bay detainee but our reasons are applicable on similar occasions .

کلیدواژه‌ها [English]

  • detainees.
  • Guantanamo Bay
  • Humanitarian law
  • human rights
  • Human Rights Committee