ابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی

نویسندگان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

جایگاه اختراعات کوچک و نقش آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ، سبب شده است که به موازات نظام حق اختراع، نظام حمایتی ویژه جهت ارائه حمایت قانونی و مقتضی از اختراعات ساده و کوچک، فراهم آید. از این رو، این مقاله تلاش دارد با معرفی این نظام و ابعاد حقوقی آن و تکیه بر مطالعه تطبیقی، امتیازات این نظام را برجسته کرده و بر ضرورت تدوین و تصویب قوانین حمایتی در کشورهای مستعد این دسته از اختراعات تاکید کند و ساز و کار های مناسب را پیشنهاد دهد.. . . . . . .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL ASPECTS OF UTILITY MODELS

نویسندگان [English]

  • Saeed Habiba
  • Zahra Shakeri
چکیده [English]

A utility model is an exclusive right granted for an invention, which allows the right holder to prevent others from commercially using the protected invention, without his authorization, for a limited period of time. In its basic definition, which may vary from one country (where such protection is available) to another, a utility model is similar to a patent. In fact, utility models are sometimes referred to as "petty patents" or "innovation patents." The present paper highlight the different aspect of the utility model and in final examines the potential use of utility models in developing countries. . . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Patent.
  • Small Patent
  • Utility Innovation
  • Utility Model