رویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

رویکرد قضایی یکی از ابعاد سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی است و مبیّن آن است که در صورت ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه، ساز و کارهایی ایجاد شود تا مرتکبان این جرم از کیفر مصون نمانند، زیان قربانیان جبران و صلح و امنیت بین المللی برقرار شود. تعامل عدالت و صلح بین المللی و صلح مبتنی بر عدالت یکی از چالش های اساسی سیاست جنایی نسل کشی است که لازم است در رویّه قضایی نهادینه شود. مطالعه صورت گرفته در مقاله حاضر در نهایت نشان می‌دهد که این بعد از سیاست جنایی سازمان ملل از کارآمدی نسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

UNITED NATIONS’ JUDICIAL APPROACH VIS-À-VIS GENOCIDE

نویسندگان [English]

  • Ali Khaleghi 1
  • Hamidreza Javidzadeh 2
چکیده [English]

The United Nations has a multiplex criminal policy to fight against genocide, judicial criminal policy being one of the aspects of this policy. Rationally, justice requires that the guilty of genocidal acts be punished, the means of redress be provided for victims of such crimes and finally, the international peace and security be established. UN judicial criminal policy regarding genocide is relatively constructive and positive, but generally speaking, full effectiveness of UN criminal policy concerning genocide, depends not only on the coordination and solidarity of the other facets of this policy, i.e., preventive, legislative and participative aspects, but also on the effectiveness of each and every one of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • Criminal policy
  • Genocide
  • international tribunals.
  • United Nations