تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

در جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای جهان، شرایطی برای داوطلبان در انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به اختیارات گسترده و وظایف خطیر رئیس جمهور، شرایط ریاست جمهوری در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. اصل 115 قانون اساسی مقرر می دارد: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”. شرایط مزبور عیناً در ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران آورده شده است. دراین مقاله ابتداً هر یک از شرایط مزبور به صورت جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در پایان، نواقص و ایرادات مطرح و راهکارهای لازم ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

LEGAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLE (115) OF IRAN’S CONSTITUTION WITH RESPECT TO PRESIDENT QUALIFICATIONS

نویسندگان [English]

  • Vali Rostami 1
  • Meysam Musapoor 2
چکیده [English]

Like other countries, there are various conditions for election candidates in Islamic Republic of Iran. Since the president enjoys a very significant role in Iran’s political system, having extensive powers, the presidential qualifications have been did down in the country’s constitution. principle (115) provides:” The President must be elected from among religious and political personalities possessing the following qualifications: Iranian origin; Iranian nationality; administrative capacity and resourcefulness; a good past-record; trustworthiness and piety; convinced belief in the fundamental principles of the Islamic Republic of Iran and the official madhhab of the country” the above said qualifications have been exactly re-emphasized in Art (35) of the Presidential election law of Iran. First, we have tried to deal separately with one of those requirements and finally, some deficiencies and their solutions are raised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief conditions
  • Constitution
  • Iranian origin
  • Moral conditions.
  • Nationality
  • Presidential Election
  • Presidential qualifications
  • Religious and political personalities