حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

مشهور است که کسی بر فضای اینترنت حاکمیت ندارد و نظر هیچ دولتی در این قلمرو اعمال نمی شود و حتی گاه از آن محیط به آش شله قلمکاری تعبیر می شود که ضابطه ای معین در آن یافت نمی شود. این تعابیر و توصیفات گرچه یکسره گزاف نیستند ولی دقیق و معتبر نیز نیستند و متضمن غفلت از بخشی مهم از واقعیاتی هستند که فضای مزبور را به شدت تحت تأثیر خود گرفته است. از آنجا که امروزه تقریباً همة مردم به نحوی با اینترنت سر و کار دارند، لازم است حداقل و لو به اجمال از صحت و سقم سخن فوق و جایگاه آن اطلاع حاصل کنند. در این مقاله نشان خواهیم داد که در فضای رقومی اینترنت هم حاکمانی قدرتمند وجود دارند و هم نظرات آنان با ساختار آن کاملاً عجین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RULERS AND RULES IN INTERNET

نویسنده [English]

  • Amir Sadeghi Neshat
چکیده [English]

Many peoples think there is neither rulers nor rules in the internet and it seems to be a hodge bodge. Although it is not totally false, but is not completely true and includes some ignorance of facts which affect this space. As the people now a days deal with the internet, it is necessary to obtain some information of facts relevant to it. We will, in this assay, show that there are the both powerful rulers in the internet and views of them that are mixed with the technical points and protocols., , , , , , , , ,

کلیدواژه‌ها [English]

  • . .
  • Interne structure
  • Internet law
  • Internet protocol
  • Internet rulers.