جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد

چکیده

با وجود پیشینه طولانی اصل جبران خسارت در حقوق بین‌الملل عرفی، تنها در چند دهه اخیر این اصل در خصوص خسارات زیست محیطی توجه جامعه جهانی و به تبع آن حقوق بین الملل را به خود معطوف داشته است. به دنبال آن، این سؤال اساسی قابل طرح شد که جبران خسارات زیست محیطی تابع چه اصول و قواعدی است؟ آیا می توان نظر به گستردگی و ماهیت منحصر به فرد چنین خساراتی، آنها را تابع قواعد عام جبران خسارت در حقوق بین الملل دانست؟ هر چند در پاسخ به این سؤال و در شرایط کنونی، رویه قضایی بین المللی و نیز رویه دولتها حکایت از اعمال قواعد عام جبران خسارت در این حوزه دارد؛ با این حال، اعمال چنین قواعد کلی بنا به دلایلی، چندان کارآمد و متناسب به نظر نمی رسد. از این رو توسعه و تدوین نظام جبران خسارات خاص زیست محیطی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

REPARATION OF ENVIRONMENT DAMAGES IN INTERNATIONAL LAW

نویسندگان [English]

  • Sayed Fazlollah Mousavi 1
  • Fahimeh Ghiyasian 2
چکیده [English]

Despite a long history of "compensation principle" in customary inter national law, this principle regarding environmental damages has attracted, only in recent decades, the attention of the international community, as well as international law experts. Accordingly, this basic question was raised that, what principles and rules govern on the compensation of environmental damages? Can we contain such damages under the general rules of compensation in international law, because of the extent and unique concept of such damages? In response to this question , although state practice and international judicial practice ,in present conditions ,indicate applying such general rules of compensation in this issue ,based on some reasons, applying such general rules, does not seem suitable and practical. therefore, codification and development of a specific environmental com¬pensation system is not avoidable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • . .
  • Environmental Damages
  • International Law
  • Reparation
  • The Forms of Reparation