جایگاه منافع در قاعده ی امانت

نویسنده

دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

تقسیم ید به امانی و ضمانی تمهیدی است که از سوی مقنن برای تعیین میزان مسئولیت متصرف مال غیر اندیشیده شده است. تحقق ید ضمانی موجب می شود متصرف ضامن عین و منافع مال گردد. اما بر خلاف تصور رایج مراد از عدم ضمان امین عدم ضمان نسبت به تلف و نقص قهری عین است و ضمان وی نسبت به منافع بر اساس تراضی مبنای تسلیم مال معلوم می شود. در فرضی نیز که بر اثر تعدی یا تفریط ید امین به ید ضمانی مبدل می شود، بر خلاف سایر موارد ضمان ید، متصرف تنها نسبت به تلف عین ضامن است و به دلیل تراضی پیشین طرفین در باب منافع، دلیل ید در خصوص منافع با مانع روبرو است و کماکان تراضی مبنای تسلیم مال، داور طرفین در باب منافع خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STATUS OF BENEFITS IN TRUSTEESHIP PRINCIPLE

نویسنده [English]

  • Mohammad Mehdi Alsharif
چکیده [English]

The division of possession into a trustful and liable one is a mechanism from the legislator to define the responsibility of a person possesses the other's property. The possessor of the other's property is held responsible for the property itself and its benefits regardless of whether he has used it or not. Although a trust possessor is not responsible for damages caused to the trust property, his responsibility towards benefits depends on the agreement of the parties. In cases where the trust possession is converted into a liable possession because of defaults, the possessor will be responsible towards damages to the property and not liable towards the profits. The responsibility towards benefits depends on the consent of the parties and circumstances existing at the time of delivery of the property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • benefits unused
  • benefits used
  • Defaults
  • Liability
  • trust