بررسی انتقادی رویه قضائی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی

نویسندگان

1 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

رویه قضایی به ویژه در معنای خاص آن که الزام آور شمرده می‌شود، یکی از منابع مهم حقوق به شمار می‌رود. در این مقاله با بررسی تعدادی از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، به اختصار به برخی از ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری اشاره می‌شود. می‌توان گفت وضع قواعد آمره یا گسترش محدوده قوانین و مقررات به وسیله بخشنامه و عدم رعایت تشریفات در تصویب آئین‌نامه‌ها، مهم‌ترین ایرادات وارد بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در تنظیم بخشنامه‌ها بوده است. از جمله مهم‌ترین ایرادات وارد بر عملکرد دیوان عدالت اداری هم می‌توان به لفظ‌گرایی در تفسیر قوانین، عدم توجه به اصول حقوقی به ویژه اصول حقوقی حاکم بر تأمین اجتماعی، عدم توجه به مقررات قانونی و اختیارات قانونی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A CRITICAL STUDY OF THE JURISPRUDENCE OF ADMINISTRATIVE JUSTICE COURT ON SOCIAL SECURITY ORGANIZATION

نویسندگان [English]

  • Ali Ansari 1
  • Hojjat Mobayen 2
چکیده [English]

Jurisprudence, in its strict sense which is binding, is regarded as one of the important sources of law. This article seeks by relying on some judgments issued by general board of Administrative Justice Court concerning the Social Security Organization summarily investigate some deficiencies in performances of the Social Security Organization and Administrative Justice Court. In short, the enactment by the organization of some mandatory rules or extending the scope of statutes through issuing regulations may be considered as the most important critique in respect of the Social Security Organization performance. The most important critiques of Administrative Justice Court may be summarized as follows: literal interpretation of law, non attention to legal principles in particular those governing over social security, non attention to legal regulations and non attention to the legal authority of Social Security Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • General Board of Administrative Justice Court
  • jurisprudence
  • Literal Interpretation.
  • mandatory rules
  • Social Security Law