ارتداد؛ علت موجهه یا عذر قانونی

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اسلامی می تواند به مجازات وی اقدام کند و اگر سایرین مرتکب قتل وی شوند رفتار ایشان از نظر حقوقی مشمول علل موجّهه و معاذیر قانونی نیست؛ بلکه معاذیر قانونی مخفّفه نهادی است که در این زمینه مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

APOSTASY; JUSTIFIABLE CAUSE OR EXCUSE

نویسنده [English]

  • Mohsen Borhani
چکیده [English]

Islamic criminal code, influenced by Figh, has put especial criminal legislations on apostate as an instance of mahdoor-al-dam. "Being deserved to be killed" is title that based on it punishment of murder is changed and retaliation is removed. Equalizing all instances of mahdoor-al-dam in different legislation is a mistake that some make. In this article, this is proved that on a base of Sharia apostate is relative mahdoor-al-dam and only legal authorities have a right to punish him and if others kill him, his behaviors can't be put under justifiable cause or plausible excuse then mitigation is the only credible base that is accepted by legislation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute mahdoor-al-dam
  • Apostate
  • Mitigation.
  • Relative madoor-al dam
  • retaliation
  • Ta'azir