آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک کارآمد نباشد و نیازهای جامعه را برآورده نسازد. بعلاوه عدم توجه به این آثار و اهداف سبب بروز اختلاف نظرهایی در خصوص تفسیر و اعمال مقررات ثبتی شده و سبب ایجاد معضلات بسیار در قلمرو معاملات املاک شده است. در مقاله حاضر سعی شده تا با توجه به نکات مزبور، آثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE LEGAL AND ECONOMIC EFFECTS OF THE SYSTEM OF REGISTRATION REAL PROPERTIES

نویسندگان [English]

  • Mahmood Saber 1
  • Nasrin Tabatabaee Hesaree 2
چکیده [English]

Registration institution is important institution that guarantees economic and legal security. Human societies always noted this point and then created several registration systems and practiced one of theses for achievement to the security. But lack of attention and knowledge about effects and aims of registration real properties and their documents of transactions and therefore violating these effects and aims or by the enactment of law or in the jurisprudence has caused the system of registration real properties was not able to be efficient and response the needs of society . In addition, lack of attention to these effects and aims has caused disagreements and lots of difficulties happened in transactions of real properties and their regulations.
In this article, it has been tried to study the legal and economic effects of the regulations of registration real properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .
  • . ..
  • Economic effects
  • legal effects
  • Registration of real properties